Start nieuwe layout van de website

Nieuw en anders is de huidige website. Door het groeien van de genealogie activiteiten van mij en andere afstammelingen is er ook meer behoefte ontstaan om naast de stambomen meer achtergrond informatie te geven. Dit maakt de stof wat minder droog. Ook komen de karakters van de personen uit ons verleden meer tot leven als we meer weten over hun woon- en verblijfplaats. Daarnaast geven inventarislijsten informatie over de waarde van geld op dat moment en of men arm of rijk is. Ook geven de registers van het kadaster en de archieven van notarissen en rechtbanken veel inzicht in het wel en wee in de betreffende tijd.

Even wat technische details voor de geïnteresseerden. De website is nu op basis van Content Management Systeem gebouwd met gebruik van de Gedcom module. Op de nieuwe pagina zijn er ook nog knoppen om de oude HTML gestuurde GensDataPro site te bekijken. Hier is nog altijd meer informatie beschikbaar maar het is niet zo geschikt om aan te passen voor extra achtergrondverhalen en nieuwsblogs. Links in het menu is informatie van de voorouders van mijn vier grootouders te vinden.

Nog even iets over de naam van  de site. Gait van Bakkie was de bijnaam van mijn grootvader Gerrit Kremer. Mijn grootvader heeft gewerkt bij Pot in de Voorstraat in Hardenberg en een “pot” is een “bakkie” in de volksmond. Hij heeft bijna zijn hele leven in Hardenberg gewoond heeft (1891 – 1979). Het jonge gezin heeft eerst in Coevorden gewoond en is later  verhuisd naar de Stationsstraat, een heeft vervolgens gewoond aan de Bruchterweg (foto hiernaast) en op het Hardenbergerveld aan de latere Emtenbroekerdijk. Alle drie huizen zijn inmiddels afgebroken.

Ideeën ter verbetering van deze site en informatie over de voorouders zijn van harte welkom.

.