Nieuwe verre voorouders Pot

In een zoektocht naar meer gegevens over Hindrik Jacobs Pot, tot nu toe de verste voorouder in de Pot lijn, vond ik de vermelding van zijn doopdatum en ook de namen van zijn ouders. Hindrik Jacobs is gedoopt op 25 november 1759 in Veendam. In het doopboek van Veendam, op de foto de tweede regel van onderen, staat vermeld: “Hindrik zoon van Jacob Eenjes en|Aaltjen Hindriks“. De veronderstelling waar ik van uitgegaan ben is dat hij gedoopt is in Veendam en dat zijn vader Jacob heet, gelijk aan zijn patroniem. Verder ben ik uitgegaan van de leeftijd van 71 jaar die vermeld is in de overlijdensaktie. In het DTB boek van Veendam is geen andere Hindrik te vinden waarbij zowel de doopdatum en de naam van de vader overeenkomen. Verder komt ook de naam Aaltjen weer terug bij een van de kinderen van Hindrik Jacobs wat nog een een extra aanknopingspunt is.

Na enig verder zoeken kwam ook de ondertrouwdatum boven water van Jacob en Aaltjen. In het trouwboek van Veendam, folio 157 (zie foto hieronder), staat vermeld onder 1753 ijanniaris: “27 Dito, Jacob Eijijes – m en ijonge en Aaltijen Hijndirks ij d”. Verder staat er bij “getr”, dit werd blijkbaar gedaan om aan te geven dat het huwelijk ook gesloten was na de vereiste 3 keer afkondigen in de kerk. Andere kinderen heb ik nog niet kunnen vinden.