Eigendomsakte Brugstraat 13

Na het overlijden van Rikste Driesman wordt t.b.v de eigendomsverkrijging de volgende akte opgemaakt: Heden, den negentiende December negentienhonderd drie en dertig des namiddags om drie uur in het Café van der Veen(r)………..te Stadskanaal, gemeente Onstwedde verschenen voor mij, Willem Hamming, notaris binnen het arrondissement Winschoten ter standplaats Stadskanaal, gemeente Wildervank, in tegenwoordigheid der navolgende […]

HWBL0002 Huwelijksbijlage Amke Bruggeman Doopattest 4-2-1850

Amke Jans Bruggeman, dochter van den arbeider Jan Bruggeman en weilen Elske Friederk Bronsema is in het jaar duizend achthonderd en twintig de zesden maart te Oldendorp Rheiderland geboren en vervolgens op 18 maart gedoopt.Volgens het Oldendorps Kerkprotokol wordt dit geullestreerd door H W Feenders Predikant dezer plaatse Oldendorp 4 februari 1850   De orginele […]

BSGB0001 Geboorte Ammechina Smid 21-2-1894

No 39 Op heden, den eenentwintigsten Februari achttien honderd vier en negentig, verscheen voor mij ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Borger, provincie Drenthe, Haiko Smid oud drie en dertig jaar, van beroep landbouwer, wonende te Drouwenermond, in de gemeente Borger die verklaarde, dat zijn vrouw Jantje Driesman, van beroep landbouwersche den negentienden […]

HWBL0001 Huwelijksbijlage Jan Geerts Smit 9-2-1850

Certificaat van onvermogenDe burgemeester van de gemeente Termunten, certificeert bij dezen, op de getuigenis van Hans Alberts Geertsema van beroep Bakker wonende te Woldendorp en van Jan Heikus Smit van beroep Veldwachter wonende te Termuntenerzijl, dat de persoon Jan Geerts Smit van beroep boerenknecht, wonende te Termunten onvermogend is om de kosten der Acten, Bewijzen […]