Nieuwe verre voorouders Pot

In een zoektocht naar meer gegevens over Hindrik Jacobs Pot, tot nu toe de verste voorouder in de Pot lijn, vond ik de vermelding van zijn doopdatum en ook de namen van zijn ouders. Hindrik Jacobs is gedoopt op 25 november 1759 in Veendam. In het doopboek van Veendam, op de foto de tweede regel […]