BSOV0005 Overlijdensakte Roelof Kremer 28-9-1894

Nommer 28Op heden den acht en twintigsten september achtienhonderd vier en negentig verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenbergh Berend Welleweerd, oud twee en zeventig jaren, metselaar, en Peter Willering, oud drie en veertig jaren, schoenmaker, beiden wonende te Stad Hardenbergh.dewelke ons hebben aangeven dat Roelof Kremer, oud acht en […]