BSOV0003 Overlijden Geertje Roelofs 27-6-1902

Nommer 19Op heden den zevenentwinstigsten Juni negentienhonderd en twee verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Johan Frederik Buring oud vijfvijftig jaren, arbeider en Jannes van ’t Holt oud negen en dertig jaren, landbouwer, beiden wonende te Stad Hardenbergdewelke ons hebben aangegeven dat Geertjen Roelofs weduwe van Hendrik Kremer, oud […]