BSOV0002 Overlijden Hendrik Kremer 7-8-1901

Nommer 22.Op heden den zevenden Augustus negentienhonderd en een verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Johannes Frederikus Buring oud vier en vijftig jaren, arbeider en Jannes van ’t Holt oud acht en dertig jaren, landbouwer, beiden wonende te Stad Hardenberg.dewelke ons hebben aangegeven dat Hendrik Kremer oud negen en […]