BSOV0001 Overlijden Albert Roelofs 7-8-1867

Nommer 134Op heden den zevenden Augustusachttien honderd zeven en zestig, verschenen voor onsJan Berend BolksAmbtenaar van de Burgelijken Stand der Gemeente Ambt Hardenberg, Derk Meijerink oud een en veertig jaren en Albert van den Berg oud vier en twintig jaren beide landbouwers wonende te Baalder in die gemeentedewelke ons hebben aangegeven, dat Albert Roelofs oud […]