BSOV0004 Overlijden Geertjen Geugies 2-12-1904

Nommer 28Op heden den tweeden December negentienhonderd en vier verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Johan Frederik Buring oud achtenvijftig jaren, en Hendrik Egberts oud drie en dertig jaren, arbeiders, beiden wonende te Stad Hardenbergdewelke ons hebben aangegeven dat Geertjen Geugies, oud drie en zeventig jaren, zonder beroep, geboren […]