BSGB0002 Geboorte Gerrit Kremer 6-11-1891

Nommer 46Op heden den zesden December achttien honderd een en negentig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud zeven en twintig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Jan Hendrik Stegeman oud drie en vijftig jaren […]