BSGB0003 Geboorte Klazina Gerritdiena 6-4-1901

Nommer 15Op heden den zesden April negentien honderd en een verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud veertig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Hendrik Nijzink oud drie en veertig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg en de tweede Gijsbertus […]