BSGB0004 Geboorte Geertje Hendrika Kremer 9-2-1900

Nommer 5Op heden den negenden Februari negentien honderd verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Geertje Bosfink, Zijnde bij de geboorte tegenwoordig geweest oud drie en en vijftig jaren zonder beroep wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Gerrit Brand oud twee en zeventig jaren gemeentebode […]