BSOV0010 Overlijden Roelof Kremer 15-4-1837

Nommer 40.Op heden de Vijftienden der maand April de jaars een duizend acht honderd zeven en dertig, des Voormiddags te zes ure compareerden voor ons Meester Diederik Jan Weerts, Burgermeester van Stad HardenbergProvincie Overijssel, waarnemende de functien van Officier van den Burgelijken StaatJan Hendrik Joosten oud Vijf en Zestig Jaren Linnenwever(?) en Berend Hendrik Harsevoort […]