BSGB0005 Geboorte Hendrika Kremer 26-10-1896

Nommer 42Op heden den zes en twintigsten October achttien honderd zes en negentig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud vijf en dertig jaren arbeider wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Hendrik Jan Dorman oud een en […]