BSGB0006 Geboorte Roelof Kremer 3-4-1888

Nommer 6Op heden den derden April achttien honderd acht en tachtig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambternaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud zeven en twintig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Jan Hendrik Stegeman oud negen en veertig jaren […]