BSGB0007 Geboorte Albertus Gerhardus Kremer 8-1-1883

Nommer 2Op heden den Achtsten Januari achttien honderd drie en tachtig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambtenaar van den Burgelijkden Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud eenentwintig jaren landbouwer wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Gerrit Jan Martens oud negen en dertig jaren landbouwer wonende […]