BSGB0008 Geboorte Aaltjen Kremer 11-11-1884

Nommer 39Op heden den Elfden November achttien honderd vier en tachtig verscheen voor ons Willem Baron van Ittersum burgemeester Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Hendrik Kremer oud drieentwintig jaren Arbeider wonende te Stad Hardenberg geadsisteerd met twee getuigen de eerste genaamd Jan Harm Heerkes oud drie en vijftig jaren Arbeider wonende […]