BSGB0009 Geboorte Henderika Rave 22-5-1894

No 38 Op heden, den twee en twintigsten Meiachttien honderd vier en negentig verscheen voor mij ondergetekende Ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Coevorden, provincie Drenthe, Evert Rave oud zes en veertig jaar, van bereoep landbouwer wonende te Coevorden, in de gemeente Coevorden,die verklaarde, dat zijne echtgenoot Geertien Supheert, zonder beroep, den twintigsten dezer […]