NA0010 Testament van Roelof Kremer 26-9-1894

N0. 410 Heden de zes en twintigsten September acht-tien honderd vier en negentig is voor mij Frederik Stuart Notaris te Stand-plaats Heemse, gemeente ambt Hardenberg, in tegen-woordigheid van de na te noemen getuigen verschenenRoelof Kremer landbouwer wonende te StadHardenberg________________________________Welke Comparant verlangende bij uitersten wil tebeschikken vooraf en buiten de tegenwoordigheid dergetuigen van mij Notaris zijnen […]