RA0007 Process verbaal van voogdijbenoeming 15-7-1902

No 346 van het Rep. Op heden den 15n Juli 1902 verschenen voor ons Mr. Joachimus Lunsingh Frima, Kantonrechter te Ommen, bijgestaan door onzen Griffier Mr. Paulus Wildervanck de Blécourt, de naaste meerderjarige bloedverwanten of aangehuwden van Aaltje, Roelof, Gerrit, Hendrika, Albertus Gerhardus, Geertje Hendrika Kremer minderjarige kinderen geboren uit het huwelijk van Hendrik Kremer […]