NA0012 Testament van Hendrika Boers 12-5-1897

N: 871 Heden den twaalfden mei achttienhonderdzevenen nengentig_______________________________is voor mij Frederik Stuart notaris ter standplaatsHeemse gemeente ambt Hardenberg in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen verschenen_______Hendrika Boers landbouwster wonende te StadHardenberg, weduwe van Roelof Kremer__________Welke comparante verlangende bij uitstersten wil te be-schikken, vooraf en buiten de tegenwoordigheid der ge-tuigen aan mij notaris haren uitstersten wil […]