NA0013 Akte van scheiding nalatenschap Roelof Kremer en Hendrika Boers 7-5-1901

N: 1471   Eerste blad    Heden den zevenden Mei negentien honderd en een. ____compareerden voor mij Frederik Stuart notaris tenstandplaats Heemse, gemeente Ambt Hardenberg in te-genwoordigheid van de Edel Achtbaren Heer MeesterJoachimus Lunsingh Frima, Rechter in het KantonOmmen, woondende te Ambt Ommen,en in bijzijn vande nate noemen getuigen _____________________1 Hendrik Jan Kremer, landbouwer wonende […]