Gait van Bakkie

Genealogie legt verbindingen

Nalatenschap van Roelof Kremer en Hendrika Boers

Op zoek naar informatie omtrent de voogdijregeling van het gezin waarin mijn grootvader {joaktree person|1|I13|} is geboren kwam ik in de notaris inventarisatie ook akten tegen die de nalatenschap van mijn grootvaders grootouders {joaktree person|1|I126|} en {joaktree person|1|I127|} beschrijven. De eerste akte is het  testament van Roelof Kremer opgemaakt op 26 september 1894 vlak voor zijn overlijden op 27 september 1894. In dit testament wordt het levenslange vruchtgebruik van zijn nalatenschap vastgelegd. De tekst is "Ik legateer aan mijn echtgenoot Hendrika Boers het levenslange vruchtgebruik mijner gehele nalatenschap haar ontheffende van de verplichting om voor dat vruchtgebruik eenige zekerheid te stellen".  Roelof Kremer kan het testament zelf al niet meer tekenen omdat hij te zwak is.

De tweede akte is het testament van Hendrika Boers.  Dit testament is opgemaakt op 12 mei 1897. Hendrika Boers is overleden op 10 maart 1901. In haar testament laat zij haar nalatenschap na aan haar inwonende zoon Hendrik Jan Kremer. Hendrika Boers heeft de akte niet ondertekend "aangezien zij de schrijfkunst niet verstaat".

De derde akte is de akte van inventarisatie nalatenschap Roelof Kremer en Hendrika Boers. Interessant in deze akte is dat dochter Maria Kremer maar recht heeft op de helft van haar erfdeel omdat ze niet een akte van inventarisatie van de gemeenschap heeft laten opmaken nadat haar echtgenoot, Gerhardus Heils, is overleden. Haar twee minderjarige kinderen hebben dus recht op de andere helft. Verder wordt in de akte genoemd dat het huis, erf  met grasland en bomen voor 279/320 deel eigendom was van Roelof Kremer en Hendrika Boers en voor 41/320 deel eigendom was van {joaktree person|1|I192|}. Dit de halfbroer van {joaktree person|1|I126|}.

Read more: Nalatenschap van Roelof Kremer en Hendrika Boers

Voogdijbenoeming

De ouders van {joaktree person|1|I13|} (Gait van Bakkie), {joaktree person|1|I38|} en {joaktree person|1|I39|} zijn al op jonge leeftijd respectievelijk 40 en 41 jaar overleden. Alle 6 kinderen waren op dat moment nog minderjarig. Het oudste kind Aaltjen was 17 jaar en het jongste kind Geertje Hendrika was 2 jaar oud. Uit de overlevering is bekend dat de kinderen werden opgevangen door "Hendrik Jan oom" of wel Hendrik Jan Kremer, een broer van Hendrik Kremer. Voor zowel de kinderen als voor het gezin van {joaktree person|1|I214|} en {joaktree person|1|I260|} moeten dit nogal een ingrijpende gebeurtenissen zijn geweest. De kinderen verloren in korte tijd hun beide ouders en hun zusje Klazina Gerritdina.  {joaktree person|1|I214|} en {joaktree person|1|I260|} hadden toen al 2 kinderen, er was nog een kind op komst, en er kwamen in een keer 6 kinderen bij. Dit gegeven vroeg om verder onderzoek om na te gaan hoe dit is vastgelegd en wat de omstandigheden waren.

Na enig onderzoek zijn in de gerechtelijke archieven in het Historisch Centrum Overijssel te Zwolle twee proces-verbalen over de voogdij benoeming terug gevonden. De voogdij benoeming werd uitgevoerd door de Kantonrechter in Ommen. Het eerste document is opgemaakt op 11 maart 1902 (no. 124 van het Rep) toen Geertjen Roelofs nog leefde en betreft de benoeming van Hendrik Jan Kremer tot toeziend voogd. Het tweede document is opgemaakt op 15 juli 1902 (no. 346 van het Rep)  na het overlijden van Geertjen Roelofs en betreft de benoeming van {joaktree person|1|I214|} tot voogd en van {joaktree person|1|I307|} tot toeziend voogd. Verder is bij beide documenten een certificaat van onvermogen afgegeven door de burgemeester van Stad Hardenberg omdat de kinderen "onvermogend en buiten staat" waren om de kosten te betalen.

In de documenten is te zien dat de Kantonrechter eerst bloedverwanten van de minderjarige kinderen heeft geraadpleegd. Hiervoor waren er zowel van vaders als van moederskant twee aanwezig. Tijdens de eerste benoeming (no 124) waren dat van vaderskant een oom,  {joaktree person|1|I214|} en een achterneef {joaktree person|1|I222|} (waarschijnlijk de zoon van Hermannus Kremer en Gesina Hölters) en van moederskant een oom  {joaktree person|1|I307|} en een achterneef {joaktree person|1|I2530|} (Geuchies). Tijdens de tweede benoeming (no 346) waren dat van vaderskant een aangetrouwde oom {joaktree person|1|I267|} en een aangetrouwde achterneef {joaktree person|1|I656|} (Meijer) en van moederskant een oom  {joaktree person|1|I307|} en een achterneef {joaktree person|1|I2530|}.

Van beide proces-verbalen zijn transcripties gemaakt:

 RA0006 Process verbaal van voogdijbenoeming 11-3-1902 (no 124)r

 RA0007 Process verbaal van voogdijbenoeming 15-7-1902 (no 346)

 De orginele documenten zijn hieronder in te zien:

Transcripties

Aktes zijn soms moeilijk te lezen omdat het handschrift ervan anders is dan het huidige handschrift. Ook wijkt de spelling af. Verder krijg ik meestal copieën in handen of ik moet de tekst van een microfiche op een scherm bestuderen. Regelmatig probeer ik de tekst over te schrijven zodat deze via de computer beter te lezen is. Op deze website zijn deze transripties te vinden onder de genealogie menu's van de familie's of via de volgende links:

Smid/Smit

Kremer

Rave

Start nieuwe layout van de website

Nieuw en anders is de huidige website. Door het groeien van de genealogie activiteiten van mij en andere afstammelingen is er ook meer behoefte ontstaan om naast de stambomen meer achtergrond informatie te geven. Dit maakt de stof wat minder droog. Ook komen de karakters van de personen uit ons verleden meer tot leven als we meer weten over hun woon- en verblijfplaats. Daarnaast geven inventarislijsten informatie over de waarde van geld op dat moment en of men arm of rijk is. Ook geven de registers van het kadaster en de archieven van notarissen en rechtbanken veel inzicht in het wel en wee in de betreffende tijd.

Even wat technische details voor de geïnteresseerden. De website is nu op basis van Content Management Systeem gebouwd met gebruik van de Gedcom module. Op de nieuwe pagina zijn er ook nog knoppen om de oude HTML gestuurde GensDataPro site te bekijken. Hier is nog altijd meer informatie beschikbaar maar het is niet zo geschikt om aan te passen voor extra achtergrondverhalen en nieuwsblogs. Links in het menu is informatie van de voorouders van mijn vier grootouders te vinden.

Huis aan de Bruchterweg

 

Nog even iets over de naam van  de site. Gait van Bakkie was de bijnaam van mijn grootvader Gerrit Kremer. Mijn grootvader heeft gewerkt bij Pot in de Voorstraat in Hardenberg en een "pot" is een "bakkie" in de volksmond. Hij heeft bijna zijn hele leven in Hardenberg gewoond heeft (1891 - 1979). Het jonge gezin heeft eerst in Coevorden gewoond en is later  verhuisd naar de Stationsstraat, een heeft vervolgens gewoond aan de Bruchterweg (foto hiernaast) en op het Hardenbergerveld aan de latere Emtenbroekerdijk. Alle drie huizen zijn inmiddels afgebroken.

Ideeën ter verbetering van deze site en informatie over de voorouders zijn van harte welkom.

.

 

 

 

Hardenberg en Kremer

Het wel en wee van de Kremer afstammelingen zijn als sinds 1761 na te gaan in Stad-Hardenberg in Overijssel. Veel familie leden zijn daar ook blijven wonen tot halverwege de twintigste eeuw. Nagenoeg alle inwoners met de naam Kremer zijn dan ook familie van elkaar en stammen af van dezelfde voorouders{joaktree person|13|I482|extended} en {joaktree person|13|I437|extended}.