BSOV0002 Overlijden Hendrik Kremer 7-8-1901

Nommer 22.
Op heden den zevenden Augustus negentienhonderd en een verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Johannes Frederikus Buring oud vier en vijftig jaren, arbeider en Jannes van ’t Holt oud acht en dertig jaren, landbouwer, beiden wonende te Stad Hardenberg.
dewelke ons hebben aangegeven dat Hendrik Kremer oud negen en dertig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Stad Hardenberg, echtgenoot van Geertje Roelofs, zonder beroep, wonende te Stad Hardenberg, Zoon van Roelof Kremer en van Hendrika Boers, beiden overleden op den zesden dezer des namiddags te vier ure in het huis staande op den Pothof te Stad Hardenberg is overleden
Vanwelke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt die na voorlezing is getekend door ons en de comparanten
J.F. Buring                                 W van Ittersum
J van t Holt