BSOV0003 Overlijden Geertje Roelofs 27-6-1902

Nommer 19
Op heden den zevenentwinstigsten Juni negentienhonderd en twee verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Johan Frederik Buring oud vijfvijftig jaren, arbeider en Jannes van ’t Holt oud negen en dertig jaren, landbouwer, beiden wonende te Stad Hardenberg
dewelke ons hebben aangegeven dat Geertjen Roelofs weduwe van Hendrik Kremer, oud twee en veertig jaren, zonder beroep, geboren te Ambt Hardenberg, wonende te Stad Hardenberg, dochter van Albert Roelofs, overleden en van Geertjen Geugies, zonder beroep, wonende te Stad Hardenberg op den zesentwintigsten dezer des namiddags te vijf ure in het huis staande op den Pothof te Stad Hardenberg is overleden
Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt die na voorlezing is getekend door ons en de comparanten

JF Buring                                                                      W van Ittersum
J van t Holt