BSOV0004 Overlijden Geertjen Geugies 2-12-1904

Nommer 28
Op heden den tweeden December negentienhonderd en vier verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenberg Johan Frederik Buring oud achtenvijftig jaren, en Hendrik Egberts oud drie en dertig jaren, arbeiders, beiden wonende te Stad Hardenberg
dewelke ons hebben aangegeven dat Geertjen Geugies, oud drie en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Gramsbergen, wonende te Stad Hardenberg, thans weduwe van Gerhardus Heils; eerder van Albert Roelofs, dochter van Jan Hendrik Geugies en van Janna Hultink, beiden overleden
op den tweeden dezer des voormiddags te half negen ure in het huis staande in de voorstraat te Stad Hardenberg is overleden.
Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt die na voorlezing is geteekend door ons en de comparanten.
J.F. Buring                                                          W van Ittersum
H Egberts