HWBL0001 Huwelijksbijlage Jan Geerts Smit 9-2-1850

Certificaat van onvermogen
De burgemeester van de gemeente Termunten, certificeert bij dezen, op de getuigenis van Hans Alberts Geertsema van beroep Bakker wonende te Woldendorp en van Jan Heikus Smit van beroep Veldwachter wonende te Termuntenerzijl, dat de persoon Jan Geerts Smit van beroep boerenknecht, wonende te Termunten onvermogend is om de kosten der Acten, Bewijzen en Schrifturen, benodigd tot het voltrekken van een wettig huwelijk, te kunnen betalen, en dat dezelve mitsdien is vallende in de termen der Wet houdende bepalingen ter wegneming van pecuniële bezwaren in het voltrekken van huwelijken van behoeftige personen.
En hebben wij hier na duidelijke voorlezing getekend.
Woldendorp den 9 februari 1850
Namens getuigen De  Burgemeester voornoemt
H A Geertsema                                               J Harkema Rekken
J H Smit