BSOV0005 Overlijdensakte Roelof Kremer 28-9-1894

Nommer 28
Op heden den acht en twintigsten september achtienhonderd vier en negentig verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente Stad Hardenbergh Berend Welleweerd, oud twee en zeventig jaren, metselaar, en Peter Willering, oud drie en veertig jaren, schoenmaker, beiden wonende te Stad Hardenbergh.
dewelke ons hebben aangeven dat Roelof Kremer, oud acht en zestig jaren, landbouwer, geboren en wonende te Stad Hardenbergh, echtgenoot van Hendrika Boers, zoon van Gerrit Kremer en van Maria Holtze, beiden overleden
op den zeven en twintigsten dezer des namiddags te zes ure in het huis staande in de achterstraat te Stad Hardenbergh is overleden
Van welke aangifte wij deze akte hebben opgemaakt die na voorlezing is getekend door ons en de comparanten
B. Welleweerd                                                            ..  van Ittersum
P. Willering